Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Nejnovější

Zobrazit vše

Šungit

Šungit a geopatogenní zóny.

Z řeckého slova geo, což znamená země a pathos, značící utrpení nebo nemoc, spojené dohromady – geopatogenní, znamenají záření, silová anebo jiná energetická a informační pole se svým potencionálem. Patří mezi ně i podzemní prameny, tektonické poruchy a zlomy, radioaktivní suroviny, elektrický smog, globální mřížková síť, či silová pole. Tyto všechny vyjmenované artefakty mohou být příčinou všemožných zdravotních problémů. Vždyť pod zemí anebo na jejím povrchu se nacházejí prameny a vodní žíly, znamenající velké problémy. Nad takovými geologicky porušenými místy vznikají abnormálně narušená fyzikální pole. Jedná se totiž o posuny v oblasti zemské kůry. Jinými slovy tektonické poruchy a zlomy, jejichž dlouhodobé vyzařování ze zemského nitra má za následek škodlivý vliv na zdraví člověka. Velkou měrou se ovšem na tomto neblahém problému podílel i sám člověk. Za zmínku zcela jistě stojí radioaktivní popel z elektráren, strusky, hlušiny při těžbě radioaktivních surovin a spousta dalších neblahých činností, při kterých se regulují říční koryta, čímž dochází k přemístění zeminy spolu s radioaktivními horninami na místa, kde byla radioaktivita dosud v mezích normálního pole a tím se vytváří zdraví vysoce škodlivé prostředí.

Nejsou to ovšem jen zmiňované činnosti. Mezi zdraví škodlivé formy se řadí i televizory, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, mobilní telefony, vysokonapěťová vedení, transformátory a spousta dalších elektrických přístrojů, vyzařujících tzv. elektrický smog. A právě ten je schopný vyvolat poruchy tolik potřebného spánku, nervozitu, stres a poruchy soustředění. Jde hlavně o kabelové propojení kancelářských prostor či bytů v mnoha průmyslových zemích.

Dalším fatálně škodlivým faktorem jsou tzv. globální mřížkové sítě, Hartmannovy a Curryho pásy, které pokrývají celý povrch naší planety. Hartmannovy pásy probíhají mřížovitě od severu k jihu a od západu k východu. Podle fyzikálních průzkumů jsou tyto pásy stojaté vlny VKV kosmického původu se zahuštěnými ionty sodíkového záření z atmosféry. Curryho pásy probíhají mřížovitě od severozápadu k jihovýchodu a od severovýchodu k jihozápadu. Tyto pásy mají charakter horizontálně polarizovaného záření vlnové délky 11 až 21 cm (maximálně 100 cm).

Díky těmto vlivům, jsou citlivější osoby schopny vnímat tato silová pole, která ovšem nemusí nutně znamenat, že jsou zdraví škodlivá. Mohou ovšem způsobovat oslabení obranyschopnosti a celkové zhoršení zdravotního stavu. Tímto způsobem může mnoholeté působení „špatných zón“ dokonale zničit i velmi zdravého jedince.

Tyto geopatogenní zóny je možné stopovat a určit po celé naší planetě. Na kvalitu života lidí i zvířat mají za všech okolností silný a negativní vliv. U citlivějších jedinců může i krátkodobý pobyt v těchto zónách způsobit pocit stísněnosti, poruchy soustředění, náhlou únavu a spoustu jiných negativních stavů. Naproti tomu dlouhodobý pobyt v těchto zónách (nejhorší možností je spánek v těchto místech) může zapříčinit vznik všemožných zdravotních potíží. Jde o naprosto banální, ale i vážná onemocnění, jako je například bolest hlavy, přecházející v migrénu, ale také může odstartovat i rakovinné bujení.

Jak tedy poznat, jestli máme doma nějakou škodlivou zónu? Velmi přesným indikátorem tohoto problému je pes. Jak známo, má perfektně vyvinutý sluch. Řídí se vegetativním nervstvem a slyší nejen nižší frekvence, ale naprosto přesně vnímá i podprahové dráždění. V praxi to znamená, že nemůže spát tam, kde ho dráždí a ruší infrazvuk, připomínající mu vrčení. Proto je nejlepším místem pro umístění postele to, kam se stulí pes ke spaní. Kočka je přesně pravým opakem psa. Ta na rozdíl od psa tato místa vyhledává. Je – li totiž kočka v pohodě, tak jak známo přede. Vibrací "záklopky" v dutině ústní při dýchání vytváří tón podobný infrazvuku, který ji celou "rozvibrovává". Ráda tedy vyhledává místa připomínající tento zvuk, včetně infrazvukové patogenní zóny. V oblíbeném místě kočky si proto nikdy nezařizujeme místo odpočinku ani pracoviště a už vůbec ne postel! Velmi vhodné je na části místnosti s geopatogenní zónou umístit pozitivní doplňky, jako jsou například květiny, obrázky, svíčky apod. U takto umístěných rostlin je potřeba sledovat jejich růst a vývin, protože ne všechny snášejí tuto zónu pozitivně. Dále je vhodné tyto zóny zastavět například nábytkem, který je tzv. neutrálním doplňkem místnosti. Před zářením, které je pro geopatogenní zóny specifické, je možné se chránit (nebo alespoň snížit riziko pro naše zdraví) i síly a moci různých drahých kamenů a krystalů. Vždyť právě kameny jsou již odedávna známé pro své čistící a léčivé účinky. Proto nás mohou spolehlivě ochránit nejen při pobytu v geopatogenní zóně.

Ze západu k nám přišel velmi rozvinutý průmysl ochranných předmětů před zákeřným zářením a to právě za pomoci Šungitu. Na základě těchto zkušeností, můžeme dnes s jistotou říct, že nejsilnější ze všech prostředků před radiací je tento „břidličný kámen.“ Vysoce aktivní Šungitový uhlík je totiž za všech okolností schopen zpomalit elektromagnetickou energii a to bez toho, aniž by narušil magnetické pole Země. Zastiňuje i nejsilnější záření.

Pouze na jediném míst naší planety – v Karélii na březích Oněžského jezera v Rusku, je možné najít tento léčivý minerál, nazvaný Shungit (Šungit). Ačkoliv prošel celou řadou výzkumů a bádání, do dnešního dne není zcela známý jeho původ. Existuje ovšem hypotéza, označující Šungit za pozůstatky gigantického meteoritu. Stáří tohoto kamene se odhaduje na dvě miliardy let a jeho fyzikální, chemické a léčebné vlastnosti jsou označovány jako zcela jedinečné. Uhlík, který je hlavní složkou Šungitu, je základním životním, stavebním prvkem. Diamant a grafit mají sice také základní prvek uhlík, ale jejich struktura se od Šungitu diametrálně liší. Jeho molekuly jsou velmi podobné fotbalovému míči a dostaly název Fullereny. Je to zcela nový typ molekulární formy uhlíku, obsahující magické číslo atomů C60. Šungit je naprosto jediným nerostem na zemi, obsahující tyto léčebné Fullereny. Za toto fenomenální odhalení získala skupina anglických vědců v roce 1996 dokonce Nobelovu cenu.

Fullereny se dají v současné době vyrobit i uměle, ale díky jejich vysoké ceně, je jejich výroba omezená. Takto vyrobený antioxidant se cení více než $900 za jeden gram. A snad práv proto jsou využívány pouze v oblasti špičkových technologií kosmického výzkumu, medicíně a v počítačovém průmyslu. Proto se stal nález přírodních Fullerenů v Karelském Šungitu opravdovou senzací.

Nejen k velkému množství fantastických dohadů a usilovnému bádání a zkoumání smyslu v našem životě, inspirovaly člověka pyramidy. Vždyť ty patří k tisíciletým záhadám, jež se stabilně člověk pokouší vysvětlit a rozluštit. Je přímo nepochopitelné, jak tehdejší lidé byli schopní postavit tak monstrózní, architektonicky velkolepá díla, ačkoliv neměli k dispozici současnou techniku a moderní měřící přístroje. Vědci se neustále snaží vysvětlit tuto záhadu. Jak bylo vůbec možné v tehdejší době vytesat, naložit, převézt, složit a vyzvednout do úctyhodné výšky až 150 metrů, dvou až třicetitunové kamenné kvádry, propracované do těch nejmenších detailů a tak přesně, že i po tisíciletích jejich existence nejde mezi ně vsunout ani list papíru? Je to něco tak dokonalého, že to vzbuzuje úctu a obdiv současných vědců a odborníků. Vždyť i jedno staré arabské přísloví praví: „Čas se vysmívá všemu, ale pyramidy se vysmívají času.“ 

A právě velmi efektivní prostředek proti geopatogennímu záření je pyramida ze Šungitu. Ta spolehlivě ochrání byt i pracoviště od každého elektromagnetického záření, jež vydává televize, počítače, ledničky a další elektrické spotřebiče. Přítomnost Šungitové pyramidy v pokoji tak harmonizuje celkovou atmosféru. Mizí nervozita, napětí a nespokojenost.


Šungitová pyramida hlazená 4 x 4 cm
 - dosah působení: 3 m od špičky pyramidy ZDE 

Šungitová pyramida hlazená 5 x 5 cm - dosah působení: 5 m od špičky pyramidy ZDE 

Šungitová pyramida hlazená 6,5 x 6,5 cm - dosah působení: 9 m od špičky pyramidy ZDE

Šungitová pyramida hlazená 8,5 x 8,5 cm - dosah působení: 11 m od špičky pyramidy ZDE

Šungitová destička - na odrušení vyzařování mobilních telefonů ZDE